Privacyverklaring - Site IT BV

 • Home
 • Privacyverklaring

DUIDELIJK EN EENVOUDIG

Wat goed dat je dit document leest! Dit is namelijk de privacy- en cookieverklaring van Site IT BV uit Nunspeet, hierna te noemen: Site IT. Bij al onze offertes is dit document toegevoegd.

Site IT is een besloten vennootschap en wordt vertegenwoordigd door Chris van Lieburg, DGA bij Site IT. Meer informatie kunt u vinden op www.siteit.nl. Site IT hecht zeer veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en is daarom zo transparant mogelijk.

Het doel van de privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeert Site IT je zo simpel mogelijk hoe Site IT je persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geeft Site IT ook aan dat Site IT voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-privacyverordening).

Site IT respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook bezoekers van de website. De persoonlijke informatie die Site IT van je ontvangt, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en goed beveiligd zodat dit niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat Site IT gegevens deelt met anderen, omdat zij Site IT ondersteunen in de bedrijfsvoering. Dit is toegestaan. Als deze partijen ook nog eens primair het doel hebben om persoonsgegevens te verwerken, dan worden er onderling goede afspraken over de verwerking gemaakt.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten, producten en activiteiten van Site IT. Wees je er dus van bewust dat Site IT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De privacywaakhond van Nederland

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Site IT je naar de website van de AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking

Site IT BV                                         
Chris van Lieburg                          
Nassaulaan 26                              
8071 NA Nunspeet                        

KvK-nummer: 8415195
BTW nummer: NL863114325B01
Website: www.siteit.nl

Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met Site IT opnemen via bovenstaand emailadres.

Persoonsgegevens die Site IT van je kan verwerken

Site IT kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken, afhankelijk van de situatie:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Adresgegevens;
 4. Bedrijfsgegevens voor zover ze zijn terug te voeren zijn naar 1 persoon;
 5. Woonplaats;
 6. Telefoonnummer;
 7. E-mailadres;
 8. Reactie onder een blogpost;
 9. Foto;
 10. Videotestimonial;
 11. IP-adres;
 12. Gegevens over je surfgedrag op de website;
 13. Gegevens over je activiteiten op de website;
 14. Internetbrowser en apparaat type;
 15. Bankrekeningnummer;
 16. Social media accountnamen;
 17. Overige persoonsgegevens die je eventueel actief aan ons verstrekt;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Site IT verwerkt soms bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Soms komen je gegevens mondeling ter sprake, echter deze worden niet verder verwerkt. Ook kan Site IT je vragen om een foto en review aan te leveren, dan wel een videotestimonial van je opnemen. In zo’n geval deelt Site IT dit enkel met jouw toestemming.

Kinderen

Site IT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Site IT kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat Site IT zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Site IT op via info@siteit.nl  dan wordt de informatie verwijderd.

Hoe komt Site IT aan je gegevens?

De persoonsgegevens worden bijvoorbeeld door jou aan Site IT verstrekt via e-mail, telefoon, social media, onder een blogpost, het aanleveren van een review met foto of videotestimonial, Whatsapp of via het online contactformulier op de website.

Waarom verwerkt Site IT je persoonsgegevens?

Het verwerken van een persoonsgegeven mag niet zomaar. Hier moet Site IT een doel voor hebben. Site IT kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je bezoeker bent van de website van Site IT of omdat jezelf je persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief, aan Site IT verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking moeten bovendien gerechtvaardigd zijn.

Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Site IT heeft zijn belang om je gegevens te verwerken, altijd afgewogen tegen je privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onderstaande doelen te bereiken.

Site IT verwerkt dus alleen persoonsgegevens als dit volgens de wet mag en alleen met de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van je betaling;
  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren
  Omdat je toestemming hiervoor hebt gegeven
 • Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, Zoom, Teams, Skype, Whatsapp, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
  Gerechtvaardigd belang
 • Om producten of diensten te leveren;
  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Site IT verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
  Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
 • Voor het verwerken van je reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen
  Gerechtvaardigd belang
 • Voor het toepassen van direct marketing
  Gerechtvaardigd belang      
 • Voor het kunnen plaatsen van je (video)testimonial
  Omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven

Geautomatiseerde besluitvorming

Site IT neemt nog geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die geen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan dataprofilering via de nieuwsbrief of website om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen zodat Site IT gerichte marketing kan doen. Als dit verandert, zal dit in de privacyverklaring worden toegevoegd.

Deze bewaartermijnen gelden er

Site IT zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, om bovengenoemde doelen te realiseren.

 1. Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 2. E-mailberichten, online contactformulieren, Whatsapp-berichten en privéberichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Testimonials op onze website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je hier een verzoek voor indient.
 4. Voor nieuwsbrieven zolang je zich weer uitschrijft hiervoor.
 5. Bij Google Analytics worden de gegevens niet bewaard.

Je gegevens worden beperkt gedeeld met derden

Site IT verkoopt of verhuurt allereerst je gegevens niet aan derden.

Je gegevens worden verder alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Met bedrijven die primair het doel hebben om persoonsgegevens te verwerken, en dit voor Site IT doen, heeft Site IT duidelijke afspraken gemaakt. Zo zorgt Site IT ervoor dat deze partijen zij vertrouwelijk omgaan met je gegevens. Dit zijn hierin de uitgangspunten:

 • Deze derden gebruiken de gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Site IT aan hen geeft,
 • Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden; en
 • Zij beveiligen de gegevens goed.

Dit zijn de derden waarmee Site IT werkt

Je gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen, afhankelijk van de specifieke situatie:

 1. Hostingprovider van de servers en e-mailconfiguraties;
 2. Leverancier van website en e-mail software;
 3. Telefoonprovider;
 4. Boekhouder;
 5. Webdesigner;
 6. Social media aanbieders;
 7. Nieuwsbriefprovider;
 8. Google Analytics voor het inzien van websitestatistieken;
 9. Video/bel-software;
 10. Systemen voor analytische dataverzameling voor inzicht in bezoekersgedrag.

Je gegevens worden in principe niet gedeeld met derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit specifiek in onderstaande situaties wordt aangegeven. 

Je rechten

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Site IT van je verwerkt:

 • in te zien,
 • te wijzigen of
 • te (laten) verwijderen.

Daarnaast kunt je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer je dit wenst, zal Site IT je persoonsgegevens naar je toesturen (dataportabiliteit), zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. Ook hiervoor kun je een verzoek bij ons indienen.Tot slot kun je de toestemming die je aan ons hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. 

Tot slot hebt je de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking door Site IT in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gestelde eisen aan het verzoek

Wilt je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@siteit.nl. Site IT vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat Site IT zeker weet dat het verzoek door je is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoekt Site IT je de pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit is ter bescherming van je privacy, zodat niemand identiteitsfraude kan plegen met deze gegevens.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Site IT neemt de verwerking van je persoonsgegevens heel serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking zoveel als mogelijk te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL), het draaien van back-ups, het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, inlogcodes en het regelmatig updaten van de website, zijn voorbeelden van deze maatregelen. 

Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur je dan een e-mail naar ons.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website, maakt Site IT gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Wanneer je de website van Site IT opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar de website. Door middel van cookies kan Site IT ook zien hoe je de website gebruikt en hoe de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.

Functionele cookies

Door het plaatsen van functionele cookies, zorgt Site IT ervoor dat je de website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is je toestemming niet nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maakt Site IT gebruik van sidetracking. Via de website worden er analytische cookies geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel wordt gemaskeerd. Hiervoor hoeft Site IT je geen toestemming te vragen.

Social media (buttons)

Site IT is ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je de social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kan Site IT of ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen. In het bijzonder kan Site IT gegevens verzamelen over door je geplaatste openbare posts over Site IT. Deze gegevens verwerkt Site IT om je gedrag en voorkeuren beter te begrijpen.

Als je via social media communiceert met Site IT, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kan Site IT gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Site IT gebruikt die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van Site IT zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, YouTube, Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Site IT heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Actueel nieuws

Vanwege de uitspraak door het Europese Hof in de zaak Schrems-II en het ongeldig verklaren van de ‘Privacy Shield principes’ is er geen sprake meer van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het hof heeft verder bepaald dat het sluiten van modelcontracten een mogelijkheid is om persoonsgegevens te mogen doorgeven aan een verwerker buiten de EER. Facebook Ierland maakt gebruik van een dergelijk modelcontract. Persoonsgegevens van de Facebookprofielen van inwoners van de EU werden op de servers van haar moederbedrijf in de VS opgeslagen.

Google Analytics

Site IT wil graag weten hoe je als bezoeker gebruik maakt van de website. Site IT is dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder leest je hoe dat in zijn werk gaat. 

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Site IT gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Site IT heeft hier geen invloed op.

Site IT staat Google toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Vanwege de uitspraak door het Europese Hof in de zaak Schrems-II en het ongeldig verklaren van de ‘Privacy Shield principes’ is er geen sprake meer van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het hof heeft verder bepaald dat het sluiten van modelcontracten een mogelijkheid is om persoonsgegevens te mogen doorgeven aan een verwerker buiten de EER. Er wordt gezocht naar passende oplossingen voor Google Analytics. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van https://matomo.org. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op.

Links websites

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken word je naar een website buiten de eigen website om geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Als je niet wilt dat Site IT cookies gebruikt, dan kunt je via de browserinstellingen van je computer cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Tot slot kun jein de cookiemelding je keuze bepalen. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het wel zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigen en privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van 1 januari 2021. In het geval de werkwijze van Site IT verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Bij vragen mag u altijd contact opnemen met Chris van Lieburg